KATEGORİLER

 • Bilmek İstedikleriniz

 • Bacak Eklem Ağrıları
  Bacak Eklem Ağrıları Hakkında Genel Bilgiler

   

  Bacak eklem ağrıları hakkında merak ettikleriniz ve daha fazlası için aşşağıdaki makaleye bakabilirsiniz…

   

  Eklem ağrısı,
  hastaların çoğunun önde gelen yakınmasıdır. Eklem ağrısı dışında,
  yaygın vücut ağrısı, halsizlik, kas güçsüzlüğü, ekstremite şişliği,
  yineleyen trombozlar, yineleyen düşükler, deri döküntüsü, üveit,
  ağız/göz kuruluğu, ağız içinde ve genital bölgede yaralar, yineleyen
  karın ağrıları, nedeni bilinmeyen ateş ve kilo kayıpları da sıklıkla
  romatolojik hastalıkların temel belirtilerinden olup hastaların başvuru
  ya da sevk edilme nedenleridir. Yine hastalıkların büyük çoğunluğu
  sistemik tutulum eğilimindedir.   Eklem tutulumu, buz dağının yalnızca
  görünen kısmı olabilir. 

   Yaygın Vucut Ağrısının Nedenleri
  Romatoid artrit 
  Fibromyalji 
  Osteomalazi   Dermatomiyozit/Polimiyozit
  Hipo ve hipertiroidizm 
  Lyme Hastalığı 
  Hiperparatiroidi
  Polimyaljika Romatika
  Spondyloartropatiler
  SLE
  Vaskülitler 

   Eklem ağrısı olan hastalara sorulması gereken başlıca sorular:
   Hangi eklemler? 
   Vücuttaki eklemlerin bir kısmı bazı hastalıklarda daha sık tutulur.
  Örneğin yalnızca ayak baş parmağını tutan ağrılı şişme durumunda gut
  daha öncelikle akla gelirken, sakroiliak eklemi ya da alt ekstremiteyi
  fazlaca etkileyen hastalık öncelikle bir seronegatif spondiloartropatiyi
  (SNSPA) düşündürür. El ve ayakların küçük eklemlerini tutan ve süresi
  altı haftayı aşan artrit ise romatoid artriti (RA) akla getirir.
  Eklemlerin  simetrik (aynı ekstremitede karşılıklı eklemleri tutulması),
  (örneğin karşılıklı el bilekleri, dizler gibi) ya da asimetrik
  etkilenmesi yine RA ve SNSPA ayırımında önemlidir.

   Ne zamandan beri? 
   Akut başlamış eklem ağrısı ile kronik ağrı farklı hastalıkların
  habercisi olabilir. Akut başlamış monoartrit, gut, travma septik artriti
  daha büyük olasılıkla düşündürmelidir. Akut başlamış bel ağrısı daha
  çok mekanik nedenlerden (disk patolojileri) kaynaklanırken kronik ve
  sinsi başlangıçlı bel ağrılarında SNSPA'lar dışlanmalıdır. Yine çocukluk
  çağından beri olan bir artritte jüvenil romatoid artrit (JRA), ailevi
  Akdeniz ateşi (AAA) gibi hastalıklar düşünülmelidir.

   Hangi bulgular eşlik ya da öncelik etmektedir? 
   İnflamatuvar artritlerde eklem ağrısı tek başına olmayabilir. Eşlik ya
  da öncelik eden belirti ve bulgular tanı koydurucu olabilir. Örneğin,
  öncesinde üriner enfeksiyon ya da gastroenteriti olan bir hastada
  gelişen artrit öncelikle reaktif artritleri düşündürmelidir. Birlikte
  malar raş ya da başka döküntüleri olan bir kadın hastada SLE öncelikle
  dışlanmalıdır. Öncesinde ateşli bir üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü
  olan bir çocukta gelişen gezici karakterde artrit akut eklem romatizması
  ya da birlikte yineleyen karın ağrıları ve ateş atakları olan bir çocuk
  ya da erişkinde AAA mutlaka düşünülmelidir. Kırsal kesimde yaşayan, bel
  ağrısı ve/ya da diğer eklem tutulumları ile başvuran ve taze peynir,
  çiğ süt ve et tüketen kişilerde brusella atlanmamalıdır. Yine hepatit
  geçirmekte olan hastada gelişen artrit etyolojisinde B ve C hepatit
  virusları da araştırılmalıdır. Kilo kaybı, nedeni bilinmeyen ateş,
  nöropatik esktremite ağrıları olan kişilerde PAN ve diğer vaskülitler
  gözardı edilmemelidir. Paraneoplastik bulgular arasında kas iskelet
  sistemi belirtileri önemli bir yer tuttuğundan, kuşkulu durumlarda
  malignite araştırması yapılmalıdır. Orak hücre anemisi olan çocukta ani
  gelişen parmak ağrıları, ağrılı krizler nedeni ile olabilir. Tablo
  2-5’te romatolojik hastalıklara sıklıkla eşlik eden durumlar
  görülmektedir.

  ROMATİZMA HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE YARDIMCI OLARAK KULLANILAN %100 BİTKİSEL ÜRÜNLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN…